“Stációim II. - My Stations II. ”

"Egy lépéssel közelebb"

Számomra egy kiállításból nem a fizikai tér és idő a fontos, hanem az ott és akkor létrejövő szellemi kontaktusok. A kölcsönös látogatás nagyszerű lehetőség arra, hogy egy olyan dimenzióba kerüljek, ahol az azonos vizuális nyelv által létrejövő élmény teremti meg a kommunikációt. Tulajdonképpen ezek az újabb és újabb kapcsolati pontok is "Egy lépéssel közelebb" visznek ahhoz, hogy mindez megforduljon és én magam is befogadója legyek műveimnek.

"One step nearer"

For me in an exhibition the important thing isn't the physical field and isn't the time, it's the spiritual contact that is coming off there. The mutual attendance is a great chance for me to get into an another dimension, where the visual language is the same, and the experience creates the communication. In point of fact these are the newer and newer relationships points bring me ' One step nearer ' to get everything upside-down inside me and I'll be the receiver of my own creations.

Copyright Peti Sándor legutóbbi frissítés 2014